Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ!Hellenic Quest 
λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής
που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως καi προορίζεται σε πρώτο στάδιο για
τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. 
Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του 
Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας..  Συνέχεια