Ελληνική Ομηρική Γλώσσα. Τροφός όλων των γλωσσών


Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού.

Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι ‘εξόδευσαν’, για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την ‘βαπτίσουν’ με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη». Παραδείγματα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: ”θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ”.

AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου Συνέχεια

Support for Greece’s mentally ill disintegrates as money dries up


Greece financial crisis: A homeless man begs for money in Athens in February.
Kostas Tsironis/AP

MySatelite comment: It makes one wonder how an article like this appears now, at precisely this time of year, when many are planning their summer vacation, after people around the world donated money in support of the «Up Greek Tourism» project in March that set up a billboard in NY’s Times Square to promote one of Greece’s most viable means of sustenance.

After a continued effort by the foreign media to denigrate Greece’s public sector in order to regulate its Συνέχεια

Money Aplenty for Politicians: Let the rest eak cake


Another €10 million dished out to Greek political parties

They got paid once for the upcoming elections by voting an amendment in the late hours of the night at the beginning of April. Not satisfied with the necks they sucked on the first time, the Greek vampire politicians are set to obtain extra funding to the tune of €10 million. Whatever the case may be, it was a contingency measure, you see.

The first time round, MPs voted to divert funds from debt installments owed to banks in order to finance political parties in view of the elections of May 6. The official explanation for the extra cash was  «in order to secure the conditions for continuity of political parties in the national elections.»

Yes, people were outraged, but who gives a cowpat over at the IMF or the European Commission? We Συνέχεια

THE ANSWER (To Whom Do We Owe This Money, Exactly?)


Children have a terrifically simple way of exploring the limits of adult knowledge. They do so by asking a question, then responding to each new piece of data with “but, why?”. The almost inevitable ending to this line of questioning is either “because I said so” or “I don’t know, that’s just how it is”.

I seem to have a elicited a similar response when, on Friday, I posted the blog To Whom Do We Owe This Money, Exactly?Since then, that post has been read by 20,000 people on the blog (and many thousands more via a circulating viral email). I have received many hundreds of responses whether by direct comment, email, Facebook or Twitter. The blog has been re-tweeted 1,000 times and shared on Facebook 1,200 times – before being flagged as abusive! The responses almost universally accept that the research is accurate.

The answer is: we owe this money, primarily, to the financial sector we went into debt to bail out. Συνέχεια

To Whom Do We Owe This Money, Exactly?


I have followed the political debate about the austerity programme of cuts relatively closely over the last few months. I have been witness to countless television and radio debates in which the importance of our credit rating status, so that we may borrow money on better terms, is repeated with military-drummer-like regularity; in which any possible criticism of the assault currently under-way on public services is met with lachrymose alacrity by three words “our national debt”.

Equally, I have been amazed by the rarity of the question “to whom do we owe this money?” It is a fairly esoteric subject, but an important one nevertheless – don’t you think? Συνέχεια