Εκλογές 2012: πρώτο Exit Poll / Greek Elections 2012: First Exit Poll


Aπο το Exit Poll που ανακοινώθηκε στις 19.00 στην ΝΕΤ / Exit poll announced at 19.00 (Greek time) on NET channel (Greek public TV channel). Συνέχεια

Tensions Rise Over Illegal Immigrants In Greece


 by Joanna Kakissis

The financial turmoil in Europe is creating social as well as economic problems in a number of countries and especially Greece, which is suffering its worst recession in decades.

Greece is an unwilling entry point to about 80 percent of Europe’s illegal immigrants, and many Greeks are starting to resent their presence at a time of high unemployment and cuts in social services. To make matters worse, the capital, Athens, is experiencing a rise in violent crime — a problem that’s also being blamed on the immigrants.

On a recent afternoon, scores of homeless Afghans gathered in the central Athens square called Συνέχεια