Αποτελεί το Internet βασική ανθρώπινη ανάγκη;


 

 

Αποτελεί το Internet βασική ανθρώπινη ανάγκη;Σύμφωνα με μελέτη της Cisco, ένας στους τρεις φοιτητές θεωρεί το Internet εξίσου σημαντικό όπως τον αέρα, το νερό, την τροφή & τη στέγη

Η μελέτη της Cisco παρουσιάζει την αυξανόμενη σημασία του Internet  ως βασικού στοιχείου της καθημερινότητάς μας. Η μελέτη εξετάζει τη συμπεριφορά των εργαζομένων της επόμενης γενιάς σε σχέση με το Internet, καθώς και τις απαιτήσεις της για πρόσβαση στα δεδομένα.

Σε μία προσπάθεια να προβάλει τον ρόλο που διαδραματίζει το δίκτυο στη ζωή μας, μία μελέτη που αφορά στους εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο και ανακοινώθηκε σήμερα από τη Cisco κατέδειξε ότι ένας στους τρεις φοιτητές και νέους επαγγελματίες θεωρεί ότι το Internet είναι εξίσου σημαντικό με βασικές πηγές της ζωής όπως ο αέρας, το νερό, η τροφή και η στέγη. 

Συνέχεια