ΕΔΩ Ο ΝΟΜOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ


Το σχέδιο για να παραδοθούν τα νερά της Ελλάδας έχει ως εξής:

Παραχωρούνται ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΡΑ

(ΠΗΓΕΣ, ΠΟΤΑΜΙΑ, ΛΙΜΝΕΣ ) από τις Περιφέρειες ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ, η οποία με τη σειρά τα ΠΟΥΛΑΕΙ σε ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ, που πλέον θα έχουν το απόλυτο μονοπώλιο, με ότι αυτόσημαίνει.

Ακούγεται μία από τις πολυεθνικές που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η SUEZ.

BAZOYN XΕΡΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ :Τροποποίηση της αριθ. οικ. Συνέχεια

United We Stand…


Published August 3, 2011

United we stand, divided we fall – a statement we all have heard, read, uttered. No one can deny its common sense. No one can argue that its premise is false. More than ever this statement applies to the needs of Greece. Why? What begs the unification of the people in Greece today? What is the core issue in Greece today? The failing economy is the apparent answer. The lack of sovereignty is also key. However, the core issue is that Greece is travelling on a road of severe impoverishment at lightening speed. At the end of the road a third world country awaits. The lack of sovereignty is the vehicle that carries Greece to the final destination. And the failing economy fuels this vehicle.

The impoverishment of Greece will not only be the result of the unbearable austerity measures but of the loss of national wealth, the loss of all that is necessary to revitalise a crippled economy, condemning Συνέχεια