Έτοιμο το νέο ρυθμιστικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη


Παρουσιάστηκε σήμερα απ΄την Τ.Μπιρμπίλη και Ν.Σηφουνάκη.
(*Eντάξει,η εικόνα που επιλέξαμε είναι υπερβολική ..αλλά επιτρέψτε μας να ονειρευόμαστε)

Πλήθος παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με στόχο τη διεθνοποίηση και οικονομική ανάπτυξη, την ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής της μητροπολιτικής περιοχής, την… ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση του μοντέλου της συμπαγούς πόλης, περιέχει το νέο ρυθμιστικό σχέδιο, που παρουσίασαν σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης. 

Την παρουσίαση έκαναν η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη και ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Σηφουνάκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι κύριοι άξονες είναι η επιστροφή στο κέντρο, η αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών, η προστασία των ευαίσθητων περιοχών του φυσικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας με φιλικούς τρόπους μετακίνησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός του θαλάσσιου μετώπου με ενιαίες προδιαγραφές, η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης με μεγάλες και μικρές αναπλάσεις, η ενδυνάμωση του ρόλου της ευρύτερης περιοχής και η ενίσχυση του δικτύου των αστικών κέντρων.

«Η προστασία του περιαστικού χώρου και η ενδυνάμωση της τάσης για επιστροφή στο κέντρο της πόλης είναι οι μόνες λύσεις για το βιώσιμο μέλλον των πόλεων, παράλληλα με τη διακοπή της διάχυσής τους, της επέκτασης χωρίς σχεδιασμό», τόνισε η υπουργός, προσθέτοντας ότι με το νέο σχεδιασμό θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας.

Η κ. Μπιρμπίλη έκανε αναφορά στα μεγάλα μητροπολιτικά συγκροτήματα της χώρας, όπου παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπων, καταναλώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας, σπαταλώνται πόροι και παράγονται ανεξέλεγκτες ποσότητες σκουπιδιών και αποβλήτων.

Η υπουργός τόνισε ότι έχουμε οδηγηθεί «σε αλόγιστες επεκτάσεις των πόλεων χωρίς να δικαιολογούνται από ανάλογες αυξήσεις του αστικού πληθυσμού. Ο άτακτος γιγαντισμός της Θεσσαλονίκης μπορεί να αναχαιτιστεί μόνο μέσα από τη βιώσιμη, συστηματική και αυστηρή διαχείριση του χώρου, θεωρώντας την πόλη ως συνολικό σύστημα που αναπτύσσεται με όλα τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος: αέρα, γη και νερά».

Υπογραμμίστηκε η στήριξη του έργου του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ), ο οποίος πρέπει να είναι ο συντονιστικός φορέας για τη μητροπολιτική περιοχή.

Ακόμη εξήγγειλε πρωτοβουλίες, όπως η διεύρυνση της προστατευθείσας περιοχής του δάσους Σέϊχ-Σου, η μελέτη για τους ενιαίους κανόνες δόμησης μέσω εθνικής στρατηγικής SEVEZO, η ενίσχυση του ρόλου του ιστορικού κέντρου με έργα στις περιοχές Διοικητηρίου, Βαλαωρίτου και Αγγελάκη, η ανάπλαση της Περιφερειακής Τάφρου, επεμβάσεις ήπιας κινητικότητας για άξονες όπως η Τσιμισκή, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για αναπλάσεις στον άξονα Αχειροποίητου-Αγίας Σοφίας, Επταπυργίου κα.

Ακόμα, ανακοινώθηκε ότι ο ΟΡΘΕ θα έχει έτοιμο το Σεπτέμβριο το πλαίσιο και τις ενιαίες προδιαγραφές για την προκήρυξη πέντε διαγωνισμών για το masterplan Στρατηγικού Ανασχεδιασμού της ζώνης της Θαλάσσιας Σχέσης της Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με τα θέματα λυμάτων και ποιότητας των υδάτων αναφέρθηκε ότι θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ το έργο κατασκευής του συμπληρωματικού κεντρικού αποχετευτικού αγωγού λυμάτων, δίνοντας λύση στις περιοδικές υπερχειλίσεις λυμάτων στον όρμο της Θεσσαλονίκης.

Το έργο αυτό, μαζί με την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων της ΒΙΠΕ, που προωθείται σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, θα βελτιώσει σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Θερμαϊκού. Ακόμη, θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση ανάλογων έργων για 25 περιφερειακούς οικισμούς, στο έργο ξήρανσης της λυματολάσπης στη Σίνδο, καθώς και στην επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού ώστε να διπλασιαστεί η δυναμικότητά του και να αντιμετωπιστεί οριστικά το υδροδοτικό πρόβλημα της πόλης.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης, επισήμανε ότι η πρόταση της ερευνητικής ομάδας που είχε την ευθύνη για τη μελέτη του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης θέτει ως βάση του σχεδιασμού για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη έναν εξωστρεφή προσανατολισμό που θα ενισχύσει το ρόλο της Κεντρικής Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή.

Τα βασικά κριτήρια για να αντιμετωπιστεί η περιοχή εμβέλειας του νέου Ρυθμιστικού ως μια ολοκληρωμένη γεωγραφική ενότητα ήταν η ζώνη της οικονομικής επιρροής της Θεσσαλονίκης – με τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό της – και οι περιβαλλοντικές ενότητες της περιοχής – οι ορεινοί όγκοι, οι παράκτιες περιοχές, οι λίμνες, τα δέλτα των ποταμών κ.ά– που πρέπει να εντάσσονται σε μία ενιαία διοικητική διαχείριση.

Σημείωσε επίσης, ότι ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης είναι το θαλάσσιο μέτωπο. «Μέχρι σήμερα, οι όποιες παρεμβάσεις γίνονταν με τρόπο αποσπασματικό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολυμορφία και το σύνολο των λειτουργικών χαρακτηριστικών. Στο θαλάσσιο χώρο υπάρχουν περιοχές με μέγιστο οικολογικό ενδιαφέρον (Δέλτα Αξιού), εγκαταστάσεις μεταποίησης και διαμετακόμισης, λειτουργίες με βιομηχανική επικινδυνότητα, εγκαταστάσεις μεταφορών μητροπολιτικού ενδιαφέροντος, οικισμοί και περιοχές με έντονες τάσεις αστικοποίησης. Για να αξιοποιήσουμε, με τρόπο βιώσιμο, όλη αυτήν τη δυναμική θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ενιαία χωρική ρύθμιση της παράκτιας ζώνης. Έτσι λοιπόν, προσδιορίζουμε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες (4 ή 5) για τις οποίες θα προκηρυχθούν, τον Σεπτέμβριο, προμελέτες ανάπλασης και αξιοποίησης σε επίπεδο masterplan που θα αναδείξουν τη λειτουργικότητα και την αισθητική της παραλίας. Ενδεικτικά αναφέρω:

– Τη 2η προβλήτα του λιμένα που συνδέεται λειτουργικά με την περιοχή νοτιο- δυτικά της Δυτικής εισόδου, την περιοχή FIX. Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή του FIX παρουσιάζει μια δυναμική ανοικοδόμησης με μικτές χρήσεις γης λόγω του νέου χαρακτήρα της οδού 26ης Οκτωβρίου, των ιστορικών βιομηχανικών κελυφών, της γειτνίασης με το λιμάνι και την περιοχή των Λαχανοκήπων και της απόστασης από το ιστορικό εμπορικό κέντρο. Απαιτείται, λοιπόν, ένας γενικότερος ανασχεδιασμός της περιοχής που θα έχει ως βασικούς άξονες τη λειτουργική, αισθητική και πολεοδομική αναβάθμιση, τη σύνδεση της περιοχής με τον άμεσο περίγυρό της, την ανάδειξη των ιστορικών κτιρίων, τη διατύπωση προτάσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εξειδίκευση των χρήσεων γης.

– Την περιοχή μεταξύ Ποσειδωνίου και Κυβερνείου, όπου η επικαιροποίηση των χρήσεων γης, η ιεράρχηση των οδών, οι προτάσεις ρυμοτομίας και αναπλάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μορφολογία της περιοχής, την υψηλή δόμηση, τους χώρους πολιτισμού και αθλητισμού, αλλά και την ανάγκη των κατοίκων της ανατολικής Θεσσαλονίκης για πρόσβαση στην θάλασσα.

– Την περιοχή από τον Φοίνικα έως το τμήμα που αντιστοιχεί στο ΙΚΕΑ, μια περιοχή που έχει υψηλή ζήτηση, αλλά εμφανίζει, ταυτόχρονα, ιδιοποίηση της φυσικής παραλίας, αδιέξοδα πρόσβασης ενώ έχουν προκύψει και ιδιοκτησιακά ζητήματα».

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ τόνισε το αναπτυξιακό πρότυπο του νέου Ρυθμιστικού, που περιλαμβάνει την προώθηση της ανάπτυξης της πόλης ως «περιφερειακής μητρόπολης» και «πόλης-πύλης» της ΕΕ από ανατολή και βορά, ως «πόλου έρευνας και καινοτομίας στη Νοτιανατολική Ευρώπη». Ακόμη προωθεί την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, την ενίσχυση της βιομηχανικής, βιοτεχνικής οργάνωσης κυρίως στον άξονα Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, αλλά και στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας, την ενδυνάμωση του τριτογενούς τομέα, όπως logistics, εμπόριο, τουρισμός, πολιτισμός.

Τα όρια της περιοχής που καλύπτει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο θα οριστικοποιηθούν μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης.

 

Πηγή: http://greece-salonika.blogspot.com/2011/04/blog-post_5977.html#ixzz1JNmaCvH6

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s